Inwentaryzacja zieleni

Wykonujemy inwentaryzację zieleni zgodne z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r. Opracowania są niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę drzew i krzewów oraz pozwolenia na budowę.

Inwentaryzacja obejmuje określenie wszystkich występujących na danym terenie drzew i krzewów wraz z określeniem ich parametrów.

Wykonane Inwentaryzacje zieleni przez naszą firmę:

  • teren pod rozbudowę składowiska odpadów dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach (pow.3,5 ha)
  • nabrzeże Wisły pod budowę przeprawy mostowej dla Urzędu Miasta Płocka
  • teren Fortu Chrzanów – Warszawa-Bemowo dla firmy MAK DOM Grupa Deweloperska (pow. 6,5 ha)
  • pas izolacyjny zieleni na istniejącym ruruciągu w Legionowie dla PERN „Przyjaźń” S.A
  • teren oczyszczalni ścieków Maszewo Duże dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o (pow. 4ha)
  • ponadto pasy drogowe ulic oraz tereny należące do firm prywatnych.
Inwentaryzacja zieleni Płock, sierpc